TQ Consultanta

Gaze fluorurate

TQCR Galati este primul Organism de verificare din Romania care a emis inca din primul an de raportare (2018) rapoarte de verificare si declaratii privind nivelul de exactitate asupra declaratiei de conformitate a documentelor relevante, precum si asupra cifrei emisiilor de gaze cu efect de sera la introducerea pe piata de catre importatori a echipamentelor de climatizare incarcate cu hidrofluorocarburi.

Potrivit art 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, privind gazele fluorurate cu efect de sera:

– alin. (5) – Fiecare importator de echipamente care introduce pe piata echipamente preincarcate in cazul carora hidrofluorcarburile pe care le contin aceste echipamente nu au fost introduse pe piata inaintea incarcarii echipamentelor prezinta Comisiei un document de verificare emis in conformitate cu art 14. alineatul (2).

– alin. (6) – In fiecare an, fiecare intreprindere care, in temeiul alineatului (1), raporteaza in legatura cu introducerea pe piata a 10.000 de tone de echivalent CO2 de hidrofluorcarburi sau mai mult in cursul anului calendaristic precedent se asigura ca acuratetea datelor este verificata de un auditor independent.

Incepând de la 1 ianuarie 2018, în cazul în care hidrofluorcarburile conținute în echipamente nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentului, importatorii acestor echipamente se asigură că, până la data de 31 martie a fiecărui an, un auditor independent verifică acuratețea documentației și a declarației de conformitate.

Importatorul de echipamente prezintă documentul de verificare menționat la articolul 3 alineatul (2) din Reg (UE) 879/2016, utilizând instrumentul de raportare pus la dispoziție în temeiul articolului 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul calendaristic precedent și indică în instrument constatările auditorului privind nivelul de exactitate al documentației și al declarațiilor relevante .