TQ Consultanta

Gaze cu efect de sera

 

Nr. grupă de activitateDomenii de acreditare
1aArderea combustibililor în instalaţii care utilizează numai combustibili comerciali standard sau care utilizează gaze naturale în instalaţii de categoria A sau B
1bArderea combustibililor în instalaţii, fără restricţii
2Rafinarea uleiurilor minerale
3.Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv turnarea continuă
4Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje)
6Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei
Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă
Fabricarea prin ardere de produse ceramice
Fabricarea de material izolant din vată minerală
Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips
7Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase
Producerea de hârtie sau carton
8Producerea de amoniac
Producerea substanțelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau parțială sau prin procese similare
Producerea de sodă calcinată (Na2CO3) şi de bicarbonat de sodiu (NaHCO3)
9Producerea acidului azotic (emisii de CO2 şi NO2)
12Activităţi de aviaţie (emisii anuale şi date tonă – kilometru)
98Alte activitati in temeiul art. 10 a din Directiva 2003/87/CE  pentru toate domeniile descrise mai sus (a se vedea anexa certificat acreditare Renar)

 

 

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI DE LA CEL MAI INALT NIVEL PRIVIND ASIGURAREA IMPARTIALITATII IN CADRUL ORGANISMULUI DE VERIFICARE

TQ CONSULTANTA SI RECRUTARE (OVTQCR)

In scopul asigurarii unui proces de verificare/validare in care compromiterea impartialitatii sa fie foarte putin probabila si pentru un control adecvat asupra mecanismului de asigurare a procesului de impartialitate, independenta, in calitate de Administrator al Organismului de Verificare.

S.C. TQ CONSULTANTA si RECRUTARE S.R.L (OVTQCR), inregistrat la Registrul Comertului sub J17/1311/2005, CUI 17749444, cu sediul in str. Calea Prutului, nr.12, (incinta SC Menarom PEC SA), Galati, cod postal: 800219, tel/Fax: 0236472717; Fax: 0336802254, e-mail: office@tqconsult.ro, declar ca:

 • OVTQCR nu este operator care detine sau opereaza o instalatie ce desfasoara o activitate aflata sub incidenta Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OVTQCR nu este este asociatie sau fundatie care are ca membri actionari ce desfasoara o activitate aflata sub incidenta Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actionarii OVTQCR nu sunt actionari si nici administratori ai operatorilor si/sau al entitatilor care desfasoara activitatile sub incidenta Directivei 2003/87/CE Anexa 1, anexei 1 la HG 780/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivelul OVTQCR am implementat, documentat si urmarim imbunatatirea continua a mecanismului de identificare, protectie, supraveghere a impartialitatii si a conflictului de interese parte a sistemului de management privind activitatea de verificare/validare a emisiilor de GES prin:

 • Angajament la nivelul managementului;
 • Conditii contractuale;
 • Proceduri documentate ale sistemului de management cum este „Administrarea potentialelor situatii generatoare de conflicte de interese si a riscurilor privind impartialitatea OVTQCR” care include (Identificarea si gestionarea conflictelor de interese, Identificarea riscurilor pentru impartialitate, Masuri de protectie a impartialitatii);
 • Supravegherea impartialitatii (prin personal independent de functionarea organismului de verificare);

Prin asigurarea impartialitatii in la nivelul OVTQCR am identificat riscurile si asiguram masuri active de eliminare a acestora pentru:

 • Surse de venit
 • Interes propriu
 • Auto analiza
 • Familiaritate
 • Intimidare

OVTQCR, prin managementul de varf, intelege care este impactul activitatilor sale de verificare a rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera, a rapoartelor privind datele tona-kilometru si a datelor pentru instalatiile nou intrate sau inchiderea instalatiilor, verificării datelor relevante pentru actualizarea criteriilor de referință ex ante și pentru determinarea alocării cu titlu gratuit pentru instalații.

OVTQCR depune toate eforturile sa ofere aceste servicii in conformitate cu

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2067 AL COMISIEI, sa mentina si sa furnizeze, la cerere, informatii clare, trasabile si exacte cu privire la activitatile sale si domeniile in care opereaza.  

Politica firmei noastre se bazeaza pe curajul de a aborda subiecte noi, teritorii necalcate, in special in domeniul mediului. Ne plac provocarile,  avem incredere in viitor si, alaturi de angajatii firmei, suntem convinsi ca viitorul suna bine atunci cand regulile sunt respectate.

Scopul nostru principal consta in multumirea angajatilor si a clientilor, fapt care garanteaza stabilitate pe termen lung si cresterea valorii OVTQCR. Pentru a atinge acest scop, dar si altele, aplicam principiile in care credem si filosofia de business care ne-au facut mereu sa evoluam.

Indiferent de conceptie, aplicam urmatoarele metode in executarea tuturor principiilor:  

 • documentarea si indeplinirea solicitarilor legale, a celor din partea autoritatilor si a tuturor solicitarilor ce sunt adresate OVTQCR
 • formarea profesionala a unor angajati motivati si inovativi, pentru ca toate solicitarile catre organismul nostru sa poata fi indeplinite corect, punctual si profesionist
 • documentare continua, control si imbunatatire a tuturor activitatilor de verificare/validare.
 • consolidarea formarii profesionale si a controlului asupra angajatilor/colaboratorilor  nostri,  o evaluare sistematica a locurilor de munca.

Implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management în conformitate cu ISO 14065 reprezinta pentru noi garanţia imbunatatirii continue a performantelor serviciilor noastre.

Suntem in masura sa adaugam valoare serviciilor noastre pentru ca:

 • Stim sa ascultam in mod activ

 Ii incurajam pe clienti sa acorde calificative serviciilor noastre, realizand sondaje si chestionare prin care le oferim posibilitatea de a-si exprima parerea in legatura cu calitatea serviciilor prestate. Pe baza acestor informatii ne coordonam actiunile viitoare.

 • Suntem orientati spre client

Ne consultam în tot ceea ce facem, daca este in beneficiul şi spre satisfacţia clientului.

 • Ne masuram performantele

Toti membrii echipei noastre sunt evaluati permanent inclusiv pe baza chestionarelor completate si a calificativelor acordate de clienti. Va asiguram ca aceste calificative constituie  repere  importante pentru noi, sunt analizate si sunt luate in considerare la selectarea membrilor echipelor de verificare.

 • Stim sa selectam si sa ne motivam oamenii

Intodeauna cautam sa ne alegem cu atentie personalul (angajatii/colaboratorii), sa-i instruim si sa-i pastram pe cei mai buni dintre ei. Ne respectam intre noi şi lucram in echipa. Impreuna incurajam şi onoram spiritul de iniţiativa, creativitatea şi asumarea responsabilitaţii.

 • Avem sisteme si proceduri care sunt proiectate sa  functioneaze pentru dumneavoastra

Toti acesti oameni talentati, care fac parte din echipa noastra, dispun in permanenta de toate instrumentele necesare pentru a asigura cele mai bune servicii de verificare/validare.

 • Echipa noastra acționează independent de operator sau de operatorul de aeronave și este imparțiala în desfășurarea activităților de verificare care îi revin, respecta confidentialitatea informatiilor si datelor, conform legislatiei in vigoare.

Avand in vedere toate aceste aspecte, pentru managementul de varf si pentru toata echipa OVTQCR principiile de baza constau in asigurarea şi menţinerea unui bun renume al firmei noastre pe piaţa internă, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, în acest fel satisfăcând pe deplin atât nevoile şi solicitările tuturor părţilor interesate, cât şi respectarea si aplicarea prevederile legale în vigoare, aplicabile.

Data: 04.03.2019

Administrator

 

PROCESUL DE VERIFICARE

SR EN ISO 14065 – Gaze cu efect de sera. Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor gazelor cu efect de sera, pentru utilizarea in acreditarea sau in alte forme de recunoastere;
 REGULAMENTUL  (UE) 2018/2067 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regula-mentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/331 AL COMISIEI din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Procesul de verificare

Procedura  privind Verificarea Raportului unui operator se aplica intregului personal ce indeplineste criteriile de competenta specifice domeniului de acreditare pentru activitatile de verificare a rapoartelor anuale de emisii gaze cu efect de sera,   a rapoartelor privind datele tona-Km  generate incepand cu 1 ianuarie 2019, a rapoartelor privind datele de referinta si a raportelor privind datele unei instalatii noi-intrate, desfasurate de OVTQCR.

Prezenta procedura are ca scop stabilirea metodologiei şi responsabilităţilor privind efectuarea activitatii de verificare desfasurate de catre OVTQCR in scopul verificarii rapoartelor anuale de emisii gaze cu efect de sera, a  rapoartelor privind datele tona-Km  generate incepand cu 1 ianuarie 2019, a rapoartelor privind datele de referinta si a raportelor privind datele unei instalatii noi-intrate.

De asemenea, scopul procesului de verificare este si de evaluare a respectarii planului de monitorizare si a planului privind metodologia de monitorizare care stabileste o documentatie detaliata si transparenta cu privire la metodologia de monitorizare aplicata de catre un operator sau un operator de aeronave pentru instalatii EU-ETS stationare si pentru activitati de aviatie.

 

Analiza strategica

Analiza strategică impune o vedere de ansamblu a procesului de verificare şi trebuie să stea la baza întocmirii planului de verificare. Analiza stategică urmareste evaluarea urmatoarelor elemente:

– dimensiunea si natura operatorului;

– distributia informatiilor in diferite locatii;

– numarul si tipul zborurilor;

– metoda de monitorizare;

– activitati privind fluxul de date, sistemul si mediul de control;

– informatii obtinute in urma verificarilor din anii precedenti, in cazul in care verificatorul efectueaza verificarea pentru aceslasi operator sau operator aeronave;

– planul de monitorizare aprobat de catre AC sau planul privind metodologia de monitorizare, dupa caz, precum si detaliile metodologiei stabilite;

 • natura, domeniul şi complexitatea echipamentelor şi proceselor care genereaza EGES, inclusiv măsurarea şi înregistrarea fluxului de energie şi a materialelor, modalităţile prin care acurateţea sistemului de măsurare influenţează marja de incertitudine, ce caracterizează regimul de operare ale instalaiei de-a lungul anului;
 • mediul organizational, ce presupune structura de organizare care gestioneaza sistemul de operare, de mentenenţă şi/sau de înregistrare a datelor, din care sunt derivate informaţiile privind EGES generate de instalaţie;
 • daca planul de monitorizare sau planul privin metodologia de monitorizare dupa caz este la cea mai recenta versiune si daca este aprobat de autoritatea competenta;
 • raportul privind datele unei instalatii nou intrate.

Analiza de risc

Analiza de risc urmareste evaluarea nivelului riscurilor legate de domeniul si complexitatea activitatilor desfasurate, precum si a metodologiei de compilare a datelor si informatiilor cuprinse in documentatia existenta – completate cu ipotezele şi estimările necesare (prudente).

In scopul planificarii si punerii in aplicare a unei verificari eficiente echipa de verificare identifica si analizeaza urmatoarele elemente:

– riscurile inerente – susceptibilitatea unui parametru din raportul operatorului de a contine inexactitati care pot fi materiale inainte de a lua in considerare efectul activitatilor de control;

– riscurile de control;

– riscul de identificare.

riscurile inerente, riscurile de control şi riscurile de detectare estimate pe baza rezultatelor analizei strategice

Analiza de risc impune identificarea inexactitatilor şi neconcordantelor de tip material in documentatia furnizata de catre operator.

Analiza de risc trebuie să stea la baza întocmirii planului de verificare.

Procesul de verificare

In conformitate cu Programul de verificare acceptat de catre operator, echipa de verificare efectueaza vizita pe amplasament pentru a realiza interviuri cu toti factorii implicati in obtinerea, colectarea, centralizarea, analizarea si arhivarea datelor si informatiilor cuprinse in documentatia solicitata de catre AP si colectarea de probe si documente suficiente care sa asigurare rezonabila ca raportul operatorului nu contine inexactitati materiale, interpretari gresite sau omisiuni.

Tratarea inexactitatilor si neregularitatilor

Daca echipa de verificare a identificat pe parcursul procesului de verificare inexactitati sau neregularitati, solicita operatorului sa aplice corectiile necesare.

Forma finala a Raportul de verificare cuprinde minim:

– numele operatorului care a facut obiectul verificarii;

-obiectul verificarii;

– sfera verificarii;

– trimitere la raportul operatorului care a fost supus verificarii;

– nr. autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera si versiunile planului de monitorizare aprobate de catre autoritatea competenta ;

– perioada supusa verificarii;

-responsabilitatile operatorului;

– responsabilitatile verificatorului;

-responsabilitatile autoritatii

 competente;

– declaratia privind avizul de verificare;

– o descriere a tuturor inexactitatilor si neregularitatilor identificate

– data efectuarii vizitei la fata locului si echipa de verificare;

– informatii care indica motivul renuntarii la vizita pe amplasament;

– orice neconformitate descoperita pe parcursul verificarii;

– descrierea modificarilor referitoare la capacitate, nivel de activitate si functionarea instalatiei ce nu au fost comunicate autoritatii competente;

– recomandari de imbunatatire, dupa caz;

– numele auditorului EU-ETS principal si al evaluatorului independent si dupa caz al expertului tehnic implicat in procesul de verificare.

Reclamatie – exprimare a insatisfactiei diferita de apel, prezentata de o persoana sau o organizatie catre un organism de validare sau de verificare, referitor la activitatile acestui organism si la care se asteapta un raspuns.

La primirea reclamatiei, OV-TQCR confirma daca reclamatia se refera la activitatea de verificare de care este responsabil.

Reclamatia, pentru a fi luata in considerare, trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:

 • denumirea persoanei juridice;
 • adresa, nr. telefon/fax, adresa e-mail;
 • numele si prenumele persoanei care adreseaza reclamatia;
 • calitatea acestuia;
 • datele de identificare ale persoanei care adreseaza reclamatia;
 • descrierea completa a reclamatiei si data la care s-a produs;
 • data intocmirii reclamatiei;
 • semnatura persoanei care adreseaza reclamatia.

OV-TQCR solutioneaza reclamatiile in maxim 5 zile lucratoare de la primirea si inregistrarea acestora si comunica in scris (fax/e-mail) reclamantului raspunsul.

Apel – cerere adresata de client sau partea responsabila catre organismul de validare sau verificare pentru reconsiderarea unei decizii luate deja, referitoare la cifra emisiilor inscrisa in raportul de monitorizare/raportul de verificare.

Procedura OV-TQCR pentru tratarea apelurilor are la baza urmatoarele principii:

 • tratarea impartiala si confidentiala a apelurilor
 • evidenta, accesul si patrarea tuturor inregistrarilor referitoare la apeluri precum si a actiunilor corective intreprinse;
 • rezolvarea oportuna a apelurilor;
 • confidentialitate – protejarea informatiilor furnizate de apelant;
 • obiectivitate si responsabilitate in evalurea apelului (persoana responsabila are competenta necesara evaluarii din punct de vedere tehnic si formal, si raspunde pentru deviz;

Daca apelantul nu poate sau nu doreste sa furnizeze toate informatiile solicitate in termenul convenit, astfel incât apelul sa poata fi considerat valid, apelul se inchide si administratorul informeaza in scris apelantul cu justificarea actiunilor OV-TQCR.

Procesul de tratare a apelurilor de catre OV-TQCR include etapele:

 • primirea, inregistrarea si validarea apelurilor;
 • evaluarea/investigarea apelului;
 • inchiderea apelului stabilire masuri corective;
 • verificare eficacitate actiuni corective;