TQ Consultanta

Elaborare studii de mediu

TQ Consultanta este persoana juridica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 329.

(vizualizare certificat acreditare)

Suntem autorizati de Ministerul Mediului pentru elaborarea:

  • bilant de mediu
  • studiu de impact
  • raport de mediu
  • raport de amplasament
  • studiu de evaluare adecvata.

Avem experienta si idei. Am realizat proiecte complexe pentru domeniul constructiilor, sectoare diverse de industrie: industria textila, sticla, fabricarea metalelor, combinate chimice, parcuri eoliene, cat si proiecte pentru autoritati publice, abordand intreaga problematica de mediu.

ALTE SERVICII:

  • consultanta pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor de mediu
  • implementarea EMAS, elaborarea programelor de conformare/planurilor de actiuni
  • implementarea sistemelor de management deseuri.

Echipa nostra e formata din specialisti cu expertiza in biologie, chimie, ingineria mediului, biodiversitate, acvacultura, agronomie, energie etc.