TQ Consultanta

Amprenta de carbon

Amprenta CO2

Calculam emisiile de gaze la nivelul instalatiilor industriale,  aeronautice inca din 2008, fiind principalul verificator emisii de gaze cu efect de sera din Romania.

Din 2014, am  dezvoltat serviciul de calculare, verificare  si monitorizare amprenta CO2.

Termenul de amprenta de carbon este frecvent utilizat pentru a indica contributia activitatilor umane si a celor industriale in termeni de emisii de carbon.

Standardul pentru intreprinderi  din  cadrul Protocolului  GES ofera standarde, orientari  si instrumente pentru intreprinderi si alte tipuri de organizatii care elaboreaza inventare privind emisiile de GES. Acesta acopera contabilizarea si raportarea celor sase gaze cu efect de sera vizate de Protocolul de la KYOTO – dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), perfluoricarburi (PFC) si hexafluorura de sulf (SF6).

Oferim  mai multe  tipuri de servicii in domeniul  calcularii, monitorizarii, verificarii si certificarii amprentei de carbon:

Calcularea/verificarea/monitorizarea/certificarea  amprentei de carbon a organizatiei

Amprenta de carbon a organizatiei include emisiile provenite de la toate activitatile desfasurate de catre companie (de ex. consumurile de energie , consumurile de combustibil, consumurile din procesele industriale etc). 

Puteti obtine marcile TQCR pentru calculare, verificare sau monitorizare amprenta CO2 a organizatiei dvs.

Strategii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

Avem o vasta experienta in  identificarea solutiilor pentru reducerea emisiilor de CO2 si cresterea eficientei energetice.  Pornim de la inventarierea emisiilor de gaze cu efect de sera (inventar de referinta EGES) si urmarim anual daca solutiile propuse se regasesc in scaderea consumurilor de enegie si combustibili, tradusa in scaderea costurilor.

Calcularea emisiilor de carbon pe faze din intreg ciclu de viata a produselor

Prin ciclu de viață se înțeleg “etapele consecutive și intercorelate ale unui sistem-produs, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la post-utilizare”. Sistemul total de procese unitare (elementare) implicate în ciclul de viață al unui produs este denumit “sistem-produs“.

Amprenta de carbon a produsului

Certificam amprenta pe produse in conformitate cu cerintele si liniile directoare ale ISO/TS 14067 .